Bouwten en veldnamen

Bouwten

Het bebouwde land, stroken land. Deze gronden lagen hoog genoeg om te kunnen worden bebouwd met granen, aardappelen enz. Omdat deze gronden altijd droog bleven was het ook geschikt om er te wonen. “Bouwte” is een veldnaam en in de gemeente Bellingwedde zijn er nog diverse gebieden die tot op de dag van vandaag als zodanig worden aangeduid.

Het gebied ten noord/westen van Blijham dus het zuidelijke deel van het Westeind heet bouwte. De Bellingwolder bouwten ligt ten oosten van de Hoofdweg. De Vrieschelooster bouwten ten oosten van de Dorpstraat.(zie ook: Boerderijen in het kerspel Vriescheloo blz.645) In Wedde werd een strook grond tussen de Wedderheide en de Weddermarke, Bouwte genoemd. Als gevolg van de herinrichting is deze bouwte verdwenen.

Veldnamen

Veenbouwten

Lange Meen

Bovenlanden

De Kijllanden

De Garelanden

De Vennen

Binnenlanden

Zijldiepskampen

Tusschendijken

Uiterdijken

Overige

Zijldiep

Londenerkolk

Verschedijk

Louwdijk

Veensloot

Veldnamen hebben we niet verder uitgewerkt, omdat anderen hier al mee bezig zijn geweest.

Wel willen we u graag wijzen op de website HisGis. U kunt hier veel informatie vinden over veldnamen e.d.

http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen