Foto's

Veelerveen Niemans molen met turfschip

Veelerveen Verbindingsweg

Deze foto betreft de opgraving van het steenhuis in de Bellingwolder Vennen in 1952. In het vrijgelegde vlak is de lichte zandbaan van de fundering goed te zien; centraal resteert daarin een rechthoekig stukje onvergraven veen. Links een groep arbeiders, rechts "herenbezoek"met v.l.n.r. N.G. Addes, W. Sterenborg en (met lichje jas) W. Vasbinder. Geheel rechts de leider van de opgraving drs. H. Halbertsma, in gesprek met verslaggevers.

Sluis 1 Vriescheloo - Let op het grote aantal masten

Het Rechthuis in Bellingwolde in verwaarloosde staat in 1950

Huisje aan de Rhederweg