Scholen

De schoolfoto's die we u hier laten zien, zijn afkomstig uit een foto-album dat aangeboden is door de leerkrachten en schoolbesturen in Winschoten in 1928 aan de vertrekkend schoolopziener regio Winschoten, J.D.. de Vries, als blijk van waardering. Het album dat foto's bevat van alle scholen in 't Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën in 1928 is door Harm Selling volledig gefotografeerd. Hieronder ziet u ook een "oorkonde" uit het boek.

OLS Rhederweg Bellingwolde

Chr. school Bellingwolde

Chr. school Blijham

Oosterschool Bellingwolde

OLS Bellingwolde

OLS Blijham

OLS Oudeschans

OLS Veelerveen

OLS Veelerveen

OLS Vriescheloo

OLS Wedde

OLS Wedderveer

ULO Bellingwolde