Bellingwolde

De Bult

De Bult

Een buurtje aan de Pekel Aa, waar deze uitmondt in de Westerwoldsche Aa tussen Oudeschans en Klein Ulsda. Vanaf De Bult stroomt het water dan als Westerwoldsche Aa verder naar Nieuwe Statenzijl, waar op de Dollard wordt gespuid. Op de Dollardkwelders heeft men destijds een hoogte gemaakt, waarop een veeschuur werd gebouwd om het vee bij vloed te bergen. Deze hoogte heette de bulte. Het bestaat nu uit enkele boerderijen nabij de voor de waterbeheersing aangelegde sluis in Pekel Aa. Naast de oude (bijna monumentale) sluis is een moderne sluis gerealiseerd.

Draaierij

Voormalige nederzetting, tussen De Bult en Winschoterzijl. Het lag vlak bij een bocht in de Pekel Aa, waar de schepen moesten laveren. Zij had haar naam daar waarschijnlijk aan te danken. Er stonden een vijftal huizen, een winkeltje en een watermolen. Draaierij had via een geheel apart liggende laan een verbindingsweg met Blijham. Langs deze laan liep het Pastoriediep. Dit was een belangrijke uitwatering. Bij de realisering van de ruilverkaveling is alles afgebroken.

Klik op de afbeelding

Aanvulling Herman en Have:

De laatste molenaar was Roelf de Vries wanneer hij daar is weggegaan weet ik niet voor z'n, zestigste want toen is hij gaan wonen in een van de tien huisjes die op de rij stonden op de Winschoter hogebrug. Een huisje staat er nog de rest is weggeschoten. De heer de Vries is nog jaren werknemer bij ons op de boerderij geweest, we mochten als kind er graag heen gaan. Ze hadden drie dochters als mij goed herinner, de ene heette Nel. De Vries rookte pijp met van alles en nog wat er in ,o.a. ook kersebladeren.

De Lethe

Grenspaal de Lethe

Lieskemeer

Voormalige nederzetting ten zuiden van Bellingwolde, nabij een moerasgebied met daarin een meer(Lieskemeer) dat zich uitstrekte tot over de grens met Duitsland. Er stonden een aantal hutten, dan wel schamele woningen. Ten gevolge van de ruilverkaveling: sterk verbeterde waterbeheersing en kavelindeling, thans goede landbouwgrond. Omdat het een hoogveengebied was is door de ruilverkavelingswerkzaamheden het water weggestroomd en is het Lieskemeer geheel uit het landschap verdwenen.

Op bovenstaande foto die we kregen van Hanna Groen staat

de heer Jan Groen bij het turfsteken in Lieskemeer

op klikken voor de vergroting

Foto is de buurt van het Lieskemeer zijn vrij zeldzaam.

Gelukkig duiken er af en toe foto's op uit een familiearchief.

Hanna Groen stuurde ons deze foto op: "Huis stond in het Lieskemeer

vlak tegen de grens als ik het wel heb.

De twee personen op achtergrond zijn Trientje Groen – Stubbe

en Jan Groen, de personen op de voorgrond ken ik helaas niet".

Even pauze tijdens het aardappelrooien in Lieskemeer

geheel links mevr. Trientje Groen – Stubbe en

waarschijnlijk is de man in het midden haar

echtgenoot Jan Groen, de naam van de

andere man niet bekend

Lutje Ham

Oude bewoonde streek van Bellingwolde, in het verlengde van de Hoofdweg richting Duitse grens. Hier is een vuurstenen dolk van 16 bij 20 cm gevonden van ca.1600 j. voor Chr.(Groninger museum?) Ook zijn resten van urnenvelden gevonden en kogels uit de tijd dat de Bisschop van Munster(Bommen Berend)de stad Groningen belegerde(ca.1672). Er is strijd geleverd tussen de Franse en Engelse troepen(1795). Volgens overlevering zijn op de landerijen van landbouwer Stikker soldaten van de Franse troepen begraven. Vroeger stond er een melkfabriek. In de Tweede Wereldoorlog is er een Amerikaans vliegtuig neergestort.

Hoofdweg Bellingwolde

Vermoedelijk Bakkerij Doorlag tegenover de Westerschool

We kregen hier een reactie op van Tonko Stel:

Heb deze foto eens goed bekeken, is echter niet een foto van Bakkerij E. Doorlag hoek Hoofdweg-Franscheschoollaan(Sportweg) maar met 100% zekerheid, het huis van de fam. Kah, (de schoonouders van Fietsmaker/Kachelsmid A.T. Scholte) nu woont daar Mej. Jannie Engelkes (Bungalow), daarnaast, het Witte huis van dhr. Goos Broekema (Houtsnijkunst). Zal alle foto's eens nader bestuderen, misschien dat er meer herkenning punten zijn. Hoop jullie hiermee een stukje verder op weg te hebben geholpen. Mvg. T. Stel (1950) Franscheschoollaan 251A

Nog een reactie:

Graag wil ik reageren op de reactie van Tonko Stel. Volgens hem is het huis op de foto van de fam. Kah. Van 1947 tot 1955 heb ik gewoond in het huis waar nu Goos Broekema woont. Destijds woonde aan de ene kant de fam. Leemhuis die het huis had gebouwd. De andere helft werd aan mijn ouders verhuurd. Naar mijn mening ligt het witte huis verder naar achteren dan hier het geval is. Er bestaat een boek over Oud Bellingwolde, ik meen drie delen, en daarin komt het huis van de fam. Kah voor.

Met vriendelijke groet,

Renée Smits-Pieters

Rechthuis gebouwd in 1648

Hoofdweg 165 vroeger

Hoofdweg 165 Bellingwolde nu

Het Postkantoor in Bellingwolde, een markant gebouw

aan de Hoofdweg dat al weer verleden tijd is

Astrid Lüürsen:

Ik zag burgemeester N.J. Rookmaker langs komen op FB. In dit huis, ons huis nu, heeft hij gewoond toen hij burgemeester was van Bellingwolde. Het huis is van 1914 en van dezelfde architect als ook het gemeentehuis toen. Ook de pastorie bij de Magnuskerk is van dezelfde architect. Ook dat kun je wel zien. De architect is Cornelis Jacobus Brill.

Hoofdweg 127 Bellingwolde

N.J. Rookmaker (1864-1917), burgemeester van

Bellingwolde, overleden 6 januari 1917

Boerderij Georgius

Hoofdweg 52

Foto's Bellingwolde collectie de heer Bolhuis te Velp:

Link naar de foto's.

Foto's van Oktje Moed- Oldenburger

Wat mooie oude foto,s .

Ik heb ook wat opgezocht deze foto is denk ik van ongeveer 1935-1940.

Hij is genomen naast drukkerij Janssen aan de Hoofdweg in Bellingwolde,

want daar woonden mijn opa en oma Oldenburger en de soldaat

op de foto met fiets is mijn vader Chris Oldenburger.

De verdere mensen weet ik niet.

Dit is een oorlogsfoto ook bij mijn opa en oma.

Hier luisteren ze naar Radio Oranje.

Onder de bedstee was de radio verstopt.

Wie weet waar dit is?

De laatste foto, die we kregen van Oktje Moed- Oldenburger,

schrijft ze bij dat ze geen idee heeft waar dit is.

Maar inmiddels weten wij wel al dat dit de in 1956 afgebroken

Oosterschool in Bellingwolde is.

Maar wat was hier aan de hand? Iemand enig idee?

Molenlaan

Wij kregen een vraag binnen van een bewoner van de Molenlaan in Bellingwolde. Ze schrijven dat hun huis een beetje verder van de weg af staat en met de voorzijde van het huis naar de andere zijde gekeerd is. Hun vraag was of dit vroeger ook een laantje is geweest. Nou is bij ons bekend dat deze lanen allemaal richting het veen/de Lethe liepen. Betreffende laan begon bij het voormalig Pakhuis aan de Hoofdweg 320 in Bellingwolde en kwam uit bij de oude kazemat aan het B.L. Tijdenskanaal. De Molenlaan heette vroeger Veldkampslaan.

Onze vraag is of deze laan ook een naam heeft gehad en of hier nog foto's of informatie over bewoners van bekend is. Wij hebben een kaartje en foto van het laantje bijgevoegd. Informatie over het pakhuis is ook welkom.

Langs de deuren

Jarenlang ging mevrouw Hindrikje Derks-Blaauw met haar karretje langs de huizen. Er zat van alles in de kar: garen, veters, vaatdoeken, purol, poets-artikelen enz.

Van Hanna Groen kregen we een foto toegestuurd van dit huisje aan de Oude Lindelaan in Bellingwolde.

Op foto: Albert Reit(links) en Jan Reit (rechts)

Aanvulling van Sinus Reit 11-2014

Op de laatste foto van Bellingwolde staan twee oude mannetjes afgebeeld. De namen die er bij staan Albert Reit (links en Jan Reit (rechts), kloppen niet. De linker mannetje moet zijn Willem Reit (Links) Jan Reit klopt wel. Het zijn twee broers. Willem is de oudste en woonde toen nog op de Hansenslaan die toen zo heette, nu Oude Lindenlaan. Zijn allang overleden. Het waren mijn ooms.

Dorsmachine

Van Anne ten Brink kregen we de volgende foto's:

Dit zijn 2 foto's van een stoomdorsmachine, waarop opa Harm Luppens (1889-1979) staat. Dit zal de stoomdorsmachine van Dinkla zijn, welke is is afgebeeld op pagina 14 van het boek "Bellingwolde vroeger en nu", uitgegeven door de afd. Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Als brandstof voor de machine werd turf gebruikt. Het dorsen leverde veel (tijdelijke) werkgelegenheid op. De dorsploeg bestond uit ongeveer 16 personen.