De Lethe

De Lethe (Gronings:Laite) is een buurt in de gemeente Bellingwedde in het oosten van de provincie Groningen. De buurt ligt ten oosten van Bellingwolde, tussen het B.L. Tijdenskanaal en de grens met Duitsland. Het gehucht wordt tegenwoordig omgeven door een natuurgebied.

Jaap Jansen stuurde ons deze foto uit de Lethe. Het is ca. 1930 geleden genomen. Het is het huis van de familie Kuil, nr. 13A of F en stond aan de dijk van het Boelo Tijdenskanaal en is afgebroken. Op de foto staan de grootmoeder, moeder en oom van Jaap Jansen.

De verdedigingswerken van de Lethe

In de Franse tijd werden er in 1797 twee verdedigingswerken aangelegd: een redoute (een kleine veldschans) en iets noordelijker een redanvormige flèche (een open veldwerk met uitspringende hoeken). Beide schansen waren door middel van een dijk verbonden (de Soldatendijk). In de praktijk zijn deze werken voornamelijk gebruikt bij de bestrijding van smokkelarij in de grensstreek met Duitsland. Toen in 1870 bij Koninklijk Besluit de vestingen in Nederland werden opgeheven verloren ook deze verdedigingswerken hun oorspronkelijke functie. In het kader van een ruilverkavelingsproject zijn in 1984/1985 de oude verdedigingswerken weer zichtbaar gemaakt in het landschap.(bron: Wikipedia)

De grens met Duitsland wordt gevormd door het Pruus Daipke, zoals ze in de Lethe zeggen. In Duitsland noemen ze het de Brualer Schloot(zie PDF bestand als bijlage bij deze pagina)