De brug bij de Oerdeweg 1928

KLIK OP DE AFBEELDINGEN OM ZE TE VERGROTEN

Deze fraaie foto van de draaibrug over de Westerwoldse A tegenover de Oerdeweg heeft Anne ten Brink nader onderzocht.

In de Grote Historische Atlas van Groningen is bijgaande topografische kaart uit 1906 opgenomen, waarop de plaats van de draaibrug is aangegeven.

Onder de brug zie je rechts nog water. Over dit water lag volgens de kaart nog een voetbrug; deze is echter niet zichtbaar op de foto. Het lijkt erop dat deze voetbrug over de oorspronkelijke Westerwoldse A ligt. Zo te zien is heeft men in het verleden een (rechte) kortsluiting gegraven, waarbij in feite een eiland ontstond. De draaibrug is waarschijnlijk gebouwd om dit eiland bereikbaar te maken. De voetbrug is vermoedelijk van oudere datum. Ik heb nog enkele topografische kaarten bekeken. www.watwaswaar.nl Op een kaart van 1852 komt de kortsluiting nog niet voor. Op kaarten uit 1906 en 1925 staan zowel de draaibrug als de voetbrug. De draaibrug is dus voor 1906 gebouwd. Op een kaart uit 1933 is de voetbrug echter verdwenen. De kortsluiting is direct langs de Ae-dijk gegraven. Misschien ten behoeve van scheepvaart van en naar Wedde, omdat de Westerwoldse A ter plaatse extreem meanderde.

De draaibrug komt nog voor op topkaart 13A van 1960; de oude bedding is nog ingetekend, maar voor een groot deel al gedempt of dichtgegroeid.

Op topkaart 13A van 1971 zijn zowel de draaibrug als de oude bedding van de kaart verdwenen.

Is hier in de jaren 60 een ruilverkaveling geweest?

De boerderij op de foto is niet de Urnenhoeve. De boerderij staat tegenover de fraaie gemetselde, maar helaas afgebroken molen van polder De Welvaart aan de overzijde van de Westerwoldse A.

Op de topkaart van 1852 is de boerderij al ingetekend. Zoals op de foto is te zien ligt de boerderij hoog. Op een topografische kaart is ter plaatse een hoogte van 3.40 +NAP aangegeven. Ook de voorkant klopt met wat je op de foto ziet. De boerderij komt nog voor op de topkaart van 1960.

Bij de boerderij staat de tekst; "Ons Heem". De boerderij stond zo te zien ongeveer op de plek van het huidige paviljoen Wedderbergen. Ik heb in de molendatabase ook nog nagekeken naar de andere molen op de foto, die van de Nijverheidspolder.