Protestantse Kerk Wedde

Dit onderdeel van deze internetsite vertelt de geschiedenis en de restauratie van de Protestantse Kerk te Wedde. Als bron is gebruikt een boekje over de restauratie uitgegeven in 1977 en een folder van de Hervormde Kerkvoogdij te Wedde (beschikbaar gesteld door wijlen dhr. J. Dijkstra te Eindhoven).Ook werden nog een paar foto's gebruikt uit het boek Wedde in Beeld uitgegeven in 1988. Er zijn enige gegevens toegevoegd over het orgel in de kerk. Met medewerking van Janco Schout uit Barneveld is de site nu voorzien van foto's en informatie over het orgel. Van Berend Jan Harding uit Grouw twee oude foto's ontvangen van het exterieur en het interieur van de kerk. Deze foto's zijn opgenomen onder "informatie". De foto op deze pagina werd beschikbaar gesteld door Anna Freitag uit Wedde.

Donaties zijn welkom op bankrekening NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Protestantse Gemeente Wedde