C. De oudste afbeelding

Deze tekst is ontleend aan een uitgave uit 1977 van de gemeente Bellingwedde, Aannemersbedrijf Koning B.V, Stadskanaal en Buro voor Architektuur en Restauratie P.L. de Vrieze, Groningen.

De oudste afbeelding (1598-1608)

In het boek van Muller, Historieplaten troffen we een vogelvlucht tekening aan van de inneming van het huis te Wedde door Graaf Willem Lodewijk op 30 augustus 1593 (afmeting 20x 27 cm), aanwezig in het Rijksarchief te Groningen.

Vermoedelijk is het een tekening van Franz Hogenberg en vervaardigd tussen 1598 en 1608. Deze plaat geeft niet de juiste geografische situatie van Wedde weer. Duidelijk zien we het kleine kerkje in verhouding tot de machtige burcht, al is hier zeker de grotere belangrijkheid van de burcht in het spel, waardoor men deze veelal groter weergaf dan met de juiste verhoudingen overeenkwam. Bepalen wij ons nu tot het kerkje en de huizen en schuren.

Deze laatsten hebben allen muren met verticaal gearceerd aangegeven wanden, vermoedelijk houten palen en/ of planken, vakwerk met leem gevuld, zoals dat in Westerwolde nog wel voorkomt.

Alleen de kerk heeft horizontaal gearceerde wanden, dat zijn n.l. baksteen muren, evenals de hoektorens van de burcht. Opmerkelijk is dat de kerk een westgevel met hoofdentree bezit, bekroond door een (houten?) torentje met pyramidaal dak.

Het is heel wel mogelijk dat de Wedder kerk wel degelijk een torentje heeft gehad, maar dat deze bij de oorlog met Münster in 1666 verwoest is en dat men daarom zich tot 1860 met een houten klokkenstoel beholpen heeft.

Gezien de Westerwoldse bouwstijl moet men aannemen dat de boerderijen en schuren met stro gedekt zijn.

Uit de dwarsstreepjes op hei kerkdak zou men haast mogen concluderen dat er hier van dakpannen sprake is. Resten van hol- en bol pannen zijn inderdaad opgegraven.

In de naar ons toegekeerde zuidelijke zijgevel zien we slechts 2 smalle hooggeplaatste vensters. Een nadere detaillering met blindnissen, zoals er in werkelijkheid aanwezig zijn, is niet verder afgebeeld.