Albert Wubs 1899-1944

Albert Wubs

Op de foto 2e van links Albert Wubs

Albert Wubs, geboren op 6 december 1899 en overleden op 22 december 1944 was langer dan 20 jaar onderwijzer aan de school in Wedderveer.

Tijdens de bezetting is hij actief geweest in het verzet. Voor deze activiteiten is hij opgepakt en vastgezet.

Hij is volgens Duitse gegevens overleden aan een hartzwakte het concentratiekamp Neuengamme(Dld).

De school in Wedderveer is naar hem vernoemd. In de school was een gedenksteen aangebracht. De school had eind zestiger jaren onvoldoende bestaansrecht en is in het begin van de zeventigerjaren afgebroken. Daarmee was ook de tastbare herinnering aan deze verzetstrijder verdwenen. Om naast de naar hem genoemde Albert Wubsweg te Wedderveer deze verzetsstrijder weer blijvend te waarderen heeft de gemeente aan deze weg een stenen bank gerealiseerd. In de bank is een herinneringssteen geplaatst met het opschrift:

ALBERT WUBS

onderwijzer o.l.s. WEDDERVEER

1921 - 1944

De bank is een ontwerp van het bureau gemeentewerken Bellingwedde en is in 1974 door het werkvoorzieningschap Wevebo gerealiseerd. Het is een gemetselde bank met natuurstenen beëindiging en een houten zitting. Rond de bank is een verharding van betontegels aangebracht.

Wedderveerster school (later Albert Wubsschool)

De school stond aan de Hoofdweg 10 in Wedderveer en is in 1906 in gebruik genomen. De schoolgrens liep destijds van de Oerdeweg tot aan de Wiltslaan. Het eerste schoolhoofd Zwiers had honderdenzes kinderen. De school stond bekend als de Wedderveerster school. Na de oorlog is de school vernoemd naar de verzetstrijder Albert Wubs, die als onderwijzer aan de school was verbonden. Boven de hoofdingang van de school is destijds een bord met de tekst 'Albert Wubs school" aangebracht.

De school werd opgeheven in augustus 1965. De nog aanwezige leerlingen gingen naar Blijham.De Albert Wubsschool die van 1906 tot 1966 dienst heeft gedaan, werd in 1973 afgebroken.

Het originele bord met de naam van de school, is door familie van Albert Wubs bewaard. Kort geleden is de vraag gesteld, of er een geschikte plaats te vinden is, waar het bord eventueel herplaatst kan worden.

Gelet op de relatie met de Albert Wubsbank, zou het bord op stenen achterwand van de bank aangebracht kunnen worden. Het segment bord is van hout, met geschilderde tekst heeft een dusdanige afmeting, dat er een goede harmonie met de bank kan ontstaat.

Door het bord op de bank aan te brengen, ontstaat naast de herinnering van de naamgever van de school "Albert Wubs", ook weer een tastbare herinnering aan de verdwenen ols te Wedderveer.

Het bord is inmiddels geplaatst.

Voormalige Albert Wubsschool - Wedderveer