Turfdistributie

Dit is een vergunning voor het vervoeren van eigen turf voor eigen gebruik.

De vergunning is verleend door de Sectie Turf van het Rijkskolenbureau op 19 januari 1943.

De soort turf was bonk. Dit is turf van het bovenste, slechtste veen.

Voor de oorlog werden allerlei maatregelen genomen om een zo ongestoord mogelijk functioneren van de Nederlandse volkshuisvesting te verzekeren in mobilisatie- en oorlogstijd. In de jaren 1938-1939 zijn diverse zogenaamde Kernbureaus opgericht. Door het werk van deze bureaus stond in grote lijnen vast wat in geval van oorlog of mobilisatie zou moeten gebeuren.

Het Rijkskolenbureau is door de Nederlandse regering opgericht op 2 september 1939 en werd op 1 april 1954 opgeheven.

De taak van het bureau was het bevorderen van alles wat resulteerde in de vermeerdering en de billijke verdeling van de beschikbare hoeveelheden vaste brandstof, gas en elektriciteit.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

bron: www.gahetna.nl/collectie/archief (zoeken: nr. archiefinventaris = 2.06.056)

Aangeleverd door Anne ten Brink