Vragen en reacties

We willen op deze website ook graag vragen van u plaatsen over de historie van Bellingwedde. Heeft u een vraag?

Stuur ons een e-mail en we plaatsen uw vraag op onze website. Zodra wij het antwoord weten of één va onze lezers reageert, dan zullen wij deze reactie ook bij de vraag plaatsen. Vragen en reacties kunnen naar historiebellingwedde@gmail.com.

Oude foto's

We blijven geïnteresseerd in oude foto's van Bellingwedde. Stuur ze op naar ons e-mail adres en we plaatsen ze op onze website. Heeft u zelf geen fotoscanner dan halen we ze graag bij u op en brengen we ze na het scannen weer bij u terug.

Reacties graag naar historiebellingwedde@gmail.com

03-2020

Harm Bunk

Beste Oud Bellingwedde,

Met betrekking tot de oproep over mijn opa Jan Kaput zijn muzikale carrière bij de christelijke Harmonie in Bellingwolde verwacht ik weinig, maar zoals als gezegd: niet geschoten, altijd mis.

Er is nog een onderwerp waar ik erg veel interesse in heb. Het betreft Harm Bunk. Hij zat tijdens de oorlog ondergedoken op de boerderij van mijn overgrootvader Hinderk Kaput. Uiteindelijk is hij in Neuengamme op 5 januari 1945 overleden aan een "longontsteking". Hij was timmerman en heeft geweigerd aan de Arbeitseinsatz deel te nemen. Hij werkte bij het bouwbedrijf Blokzijl. De heer Blokzijl was een schoonzoon van mijn overgrootvader. Zodoende dat hij op de boerderij van de familie Kaput zat ondergedoken. Begin mei 1944 is hij bij een huiszoeking samen met mijn overgrootvader, opa en diens broer gearresteerd door de plaatselijke Landwacht met extra hulp uit Winschoten.

Sinds kort is het profiel van Harm bij Stichting Oorlogsgraven voorzien van foto's. Niet door mij, maar het doet mij goed dat Harm na zo veel jaren eindelijk een gezicht heeft gekregen. Zouden jullie een oproep kunnen plaatsen of er nog mensen zijn die iets over hem weten? Het valt helaas weer in de categorie: niet geschoten, altijd mis. Harm had geen broers of zussen en zijn vader was ook enig kind. Van moederszijde gaat het om de familie Van der Kamp uit de gemeente Wedde. Jan van der Kamp en Engeltje Wegman. Elf kinderen, waarvan de een na laatste de moeder van Harm is.

Profiel Harm Bunk Stichting Oorlogsgraven:

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/22997/harm-bunk

Ik zie jullie reactie gaarne tegemoet.

MvG, Reent Kaput

In de bijlage twee foto's. Harm en zijn ouders Hindirk Bunk (Vriescheloo) en Janna van der Kamp (Morige)

Reactie Harm Frits Korvemaker:

Harm Bunk

Harm Bunk, geboren op 6 december 1922, woonde met zijn ouders in de Zandstroom. Hij was enig zoon, niet gehuwd en van beroep timmermanen meubelmaker. Omdat hij weigerde om als dwangarbeider naar Duitsland te gaan, is hij ondergedoken.

Tijdens een huiszoeking in mei 1944 in Bellingwolde, waar Harm was ondergedoken samen met Hendrik Kaput, is hij gearresteerd. Waarschijnlijk door verraad is de men achter zijn verblijfplaats gekomen. Bij zijn arrestatie is hij gewond geraakt. Hij had zich verstopt in een bult hooi in de boerenschuur waar hij zat ondergedoken. Een landwachter is vanaf stropakken in de hooibult gesprongen en heeft Harm verwond. Een andere versie is, dat er met geweld met stokken in de hooibult is is geprikt en dat hij daarbij gewond is geraakt.

In een krantenbericht uit 1950 blijkt, dat de toen 52 jarige PTT-kantoorhouder R.L.uit Bellingwolde als landwachter meegewerkt heeft aan de arrestatie van Harm Bunk.

Hij is voor zijn verzet tegen het bevel om dwangarbeid te verrichten veroordeeld en naar het concentratiekamp Neuengamme gestuurd.

Neuengamme was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits concentratiekamp. Het kamp ligt zo'n achttien kilometer ten zuidoosten van Hamburg in Duitsland bij het dorp Neuengamme. Bij aankomst moesten alle persoonlijke bezittingen worden afgegeven. Vervolgens werd al het lichaamshaar afgeschoren en kreeg men in plaats van de eigen naam een nummer op een zinken plaatje, dat om de nek gedragen moest worden. De SS probeerde de morele en psychische weerstand van de gevangenen te breken door hen in vernederende omstandigheden te laten leven en werken. De barakken waren overvol, sanitaire voorzieningen waren ontoereikend en enige privacy was er niet. Men kreeg onvoldoende voedsel en moest zware arbeid verrichten. De dag was zo strikt ingedeeld dat er nauwelijks een vrije minuut overbleef. Neuengamme bezat geen gaskamers of vergelijkbare methoden om mensen massaal van het leven te beroven. Desondanks stierven er 55.000 mensen door de onmenselijke toestanden in het kamp, waaronder epidemieën en gebrek aan voedsel. Tijdens de oorlog verbleven ongeveer 106.000 mensen. De kampbewoners moesten voor de plaatselijke steenfabriek werken.

Hoewel Neuengamme geen vernietigingskamp was, waar mensen systematisch werden vermoord, vernietigden de kampverantwoordelijken de inwoners door beestachtige dwangarbeid, ondervoeding, uitputting, vernedering en ziekte. Zo ook Harm Bunk uit Blijham. Hij overleed op 5 januari 1945. Een longontsteking zou de doodsoorzaak van Harm zijn geweest.

Het noodlot trof de familie Bunk nogmaals tijdens de bevrijding. Ze woonden in de Zandstroom A370 vlak voor de dijk. De familie Streunding woonde voor hun op de laan richting de Hoofdweg. Harm Streunding, kan zich nog goed herinneren, dat zij in een soort loopgraaf zaten achter het huis. “We hadden daar al een behoorlijke poos gezeten en het schieten bij ons direct in de buurt werd steeds minder. Plotseling stond er een militair bij onze schuilplaats. Hij vroeg iets, maar niemand kon hem verstaan. Toen maakte hij met beide handen een dragende beweging, zoals je een kruiwagen oppakt. Hij moest blijkbaar hulp hebben om iets op te pakken en mijn vader moest mee. Later bleek, dat onze achterbuurman was geraakt door een of meer kogels. Er was al een rode kruis auto en Bunk is hierin gelegd en meegenomen naar het ziekenhuis in Emmen. Dit moest wel, want Winschoten was nog niet bevrijd.

Hindrik Bunk had de gevechten in een veilige schuilplaats afgewacht. Toen het schieten was opgehouden, is hij uit zijn schuilplaats gekomen, om te gaan kijken bij zijn schapen, die op de dijk liepen. De gevechten waren blijkbaar toch nog niet afgelopen, want toen hij tevoorschijn kwam, werd er op hem geschoten en is hij geraakt in zijn rug”.

Hindrik Bunk heeft het ongeluk overleefd, maar is zijn verdere leven invalide gebleven. Hij kon niet meer lopen en moest zich voorbewegen in een karretje.

Beste Oud Bellingwedde,

In de categorie: niet geschoten, altijd mis. Mijn opa Jan Kaput (1916-1988) was in zijn vrije tijd enthousiast muzikant. Dat heb ik vernomen uit de mondelinge overlevering. Hij speelde o.a. trompet en mondharmonica en was actief bij de (christelijke?) harmonie/fanfare in Bellingwolde. Maar geen foto's tot mijn grote spijt. Zou er misschien iemand op jullie forum in het bezit zijn van foto's waarop mijn opa te zien is met instrument.

MvG, Reent Kaput

Dorpsstraat 62 Vriescheloo - Wie weet er meer over te vertellen?

Sinds ruim een jaar wonen wij in Vriescheloo, Dorpsstraat 62. Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van het huis. Om te beginnen heb ik bij de gemeente de originele plattegrond van het huis opgevraagd. De naam van de aanvrager is H. Weelinck. Het bouwjaar van het huis 1915. Een zoektocht op internet leverde op dat dit waarschijnlijk Harmannus Weelinck is. Hij was kleermaker. Met dat in gedachten is de indeling van het huis ook beter te begrijpen. Het was destijds overigens een dubbel woonhuis. Nu heb ik geluk dat de mensen die tussen 1984 en 1994 in ons huis gewoond hebben, naast ons wonen. Via hen heb ik nog twee andere oud bewoners leren kennen. De dochter van de familie Mulder, waar onze buren het huis van gekocht hebben, en een huurder. Ik heb begrepen dat de familie Mulder het huis in 1950 heeft gekocht van Jan Weelinck. Hij was kapper. Op jullie site zag ik een eerste overzicht van bedrijven in Bellingwolde. Daar werd ook een kapper Weelinck genoemd, daar gevestigd in de jaren 50. Ik neem aan dat dit dezelfde persoon is. Ik zou graag in contact komen met familie van deze Jan Weelinck. Hijzelf zal vermoedelijk niet meer leven, aangezien hij van 1898 is. Mijn hoop is dat ze iets kunnen vertellen over Jan Weelinck, en als het helemaal meezit ook iets over zijn vader. Ik ben benieuwd of het langs deze weg lukt. Diverse buurtbewoners die hun hele leven aan de Dorpsstraat hebben gewoond kennen de naam Weelinck namelijk niet.

Met vriendelijke groet,

Anke Grunefeld

e-mail: a.grunefeld@ziggo.nl

01-2018

Wie helpt Roelof Scholtens?

Ik ben Roelof Scholtens en ben bezig met de familie stamboom van mijn vader uit te zoeken. Mijn overgrootmoeder is Grietje Scholtens, geboren Jansen. Ik ben op zoek naar haar moeder (Berendina Janssen, mijn bedovergrootmoeder) en haar voorouders. Wat ik al gevonden heb is het volgende: In de geboorteakte van dochter Grietje wordt moeder Berendina haar achternaam met twee essen geschreven (Janssen). Dochter Grietje krijgt de achternaam Jansen (met één s) bij haar geboorte op 11-02-1823 te Vriescheloo gem. Bellingwolde. Evenwel staat haar geboorteakte op de naam Grietje Hassebroek.Hindrik Hindriks Hassebroek erkent haar verwekker te zijn. In de geboorteakte van Grietje staat, dat Hassebroek verklaart dat op zaterdag den achtsten Februarij, achtien honderd drie en twintig, des morgens tien uren, te Vriescheloo, in het huis getekend met No 36, Berendina Janssen, aldaar woonachtig, buiten huwelijk is bevallen van eene dochter, welke den voornaam zal hebben van: Grietje. In haar huwelijksakte staat dat: "de vader van de bruid, bij hare geboorte is vertrokken en sedert die tijd niet teruggekeerd."

Link naar mijn profiel op WikiTree van waaruit de stamboom verder te bekijken is:

https://www.wikitree.com/index.php?title=Scholtens-35&public=1

Zou iemand mij kunnen helpen aan meer informatie over Berendina Jans(s)en?

Zoals haar geboortedatum, of zij getrouwd is geweest en wie haar ouders waren?

Alvast zeer bedankt voor een reactie,

Roelof Scholtens

e-mail: roelof@gmx.com

De betreffende aktes. U kunt erop klikken om ze te vergroten.

11-2016

Spaanse griep in Vriescheloo - wie helpt Albert Schut?

Mijn naam is Albert Schut, geboren in 1938 in Bellingwolde zoon van Jan Schut en Tjaaktje Harms (beiden overleden)

Ik zou graag, zo mogelijk, wat meer informatie ontvangen over periode van de heersende Spaanse Griep in 1918 in de Gemeente Bellingwolde. Mijn beide grootouders: Albert Schut en Anna Kuil wonende in Vriescheloo zijn beiden, 5 dagen na elkander in 1918 aan de Spaanse Griep overleden. Volgens overlevering zouden beiden begraven zijn in Vriescheloo bij de Hervormde kerk.

Ik heb dat niet kunnen achterhalen en ook de graven zijn niet meer te vinden. Mijn vader was toen 5 jaar en is toen met zijn jongere broer en zusje wees geworden. Mijn vader zou toen zijn opgevoed door zijn grootmoeder in Vriescheloo en heeft op de Witte oude school gezeten. Mocht U over die periode iets te weten kunnen komen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Albert Schut

Margrietstraat 48

6671ZS Zetten

tel. 0488453454

website: www.schutstichting.com.

03-2015

Wie weet er nog namen??

Met veel belangstelling kijk ik naar de foto’s en artikels van uw site.

Ik heb hier ook nog een foto uit 1946 van een school op de Hoofdweg. Alhoewel het zal in een cafe zijn geweest , er staat wel iets van “vergunning”op de muur. Helaas weet ik geen namen . Alleen juf. Dinkla staat me nog ergens bij, maar heb het waarschijnlijk wel helemaal mis. Ik ben het meisje op de eerste rij met een gebreid pakje en de grote witte strik. Woon al sinds 1948 niet meer in Bellingwolde.

Vriendelijke groet:

Mimi Lanser- Gernand

10-2014

Wie helpt Elze ter Harkel

Al jaren ben ik bezig materiaal te verzamelen om een stukje van de geschiedenis van mijn familie Ter Harkel samen te stellen.

Ik heb nu de kapstok gevonden waaraan ik die geschiedenis denk te kunnen ophangen.

Vredelievend als ik ben koos ik voor de oorlogen.

Ten Oorlog!

1. De Grote Oorlog 1914 - 1918 rond mijn opa Elze ter Harkel

2. De Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945 rond mijn vader Albert ter Harkel

3. De Koude Oorlog rond mijzelf Elze ter Harkel

Op dit ogenblik rond ik het verhaal rond mijn opa Elze ter Harkel in de Eerste Wereldoorlog (=Grote Oorlog) af. Ik zoek gegevens (foto’s, teksten) uit die tijd, 1910 – 1920, maar ook later. Over hem en zijn familie en Bellingwolde (het dagelijks leven in die tijd, smokkelen enz.)

Waar kan ik terecht?

Wie heeft materiaal om met mij te delen?

Hartelijke groet,

Elze ter Harkel

Kluisgat 118

9732 ET Groningen

elzeterharkel@home.nl

08-2014

Rhederweg 188 Bellingwolde

Van Annemieke de Boer kregen we de volgende reactie:

Hallo allemaal.

Ik heb vandaag op de website zitten te genieten van de oude archieven over Bellingwolde enz. Ineens kreeg ik de gedachten om ook eens te weten, hoe onze woning er vroeger uit zag.

maar weet niet waar ik dit kan terug vinden en waar ik moet zijn.

heb vaak Google in getypt maar nooit zoiets tegen gekomen.

kunt u mij raad of info geven wat betreft mijn huis Rhederweg 188 Bellingwolde.

spannend wacht ik af.

Met vriendelijke groet

Annemiek de Boer.

We hebben Annemiek gevraagd wat foto's te sturen van de woning, zoals die nu is. Wie heeft nog meer informatie over deze woning. Hoe hij er vroeger uitzag en wie er hebben gewoond?

07-2014

Wie kan Linda helpen? E-mail adres bekend bij de paginabeheerders.

Ik ben Linda Pijnenburg en ben bezig met de familie stamboom van mijn moeder uit te zoeken. Nu weet ik dat Jacob (of Jakob) Wieringa gewerkt heeft bij de aardappelmeelfabriek in Veelerveen.

Wat ik weet is:

Jacob Wieringa geboren 29-04-1883 te Muntendam. Was getrouwd met Willemina Bakker. In 1919 is het gezin verhuisd naar Veelerveen, ze hebben daar ook in een arbeidershuisje gewoond. In 1928 is het gezin naar Eindhoven verhuisd. Waar Jacob in 1967 of 68 in overleden.

Nu is mijn vraag, kan ik iets van informatie ergens terugvinden van Jacob van de tijd dat in hij in de fabriek gewerkt heeft?

Alvast hartelijk bedankt voor t lezen van mijn berichtje,

Gr Linda Pijnenburg

02-2014

Molenlaan Bellingwolde

Wij kregen een vraag binnen van een bewoner van de Molenlaan in Bellingwolde. Ze schrijven dat hun huis een beetje verder van de weg af staat en met de voorzijde van het huis naar de andere zijde gekeerd is. Hun vraag was of dit vroeger ook een laantje is geweest. Nou is bij ons bekend dat deze lanen allemaal richting het veen/de Lethe liepen. Betreffende laan begon bij het voormalig Pakhuis aan de Hoofdweg 320 in Bellingwolde en kwam uit bij de oude kazemat aan het B.L. Tijdenskanaal. De Molenlaan heette vroeger Veldkampslaan.

Onze vraag is of deze laan ook een naam heeft gehad en of hier nog foto's of informatie over bewoners van bekend is. Wij hebben een kaartje en foto van het laantje bijgevoegd. Informatie over het pakhuis is ook welkom.

Gezocht informatie over Wilhelm Swarts

Ondergetekende doet onderzoek voor de Historische Vereniging Heemkunde te Hattem ( bij Zwolle) naar de Indische gemeenschap in de periode 1945-1990. We zijn in gesprek met een Indische meneer wiens moeder de achternaam Swarts draagt. Haar vader was Wilhelm Swarts die vanuit Bellingwolde naar Ned. Indië vertrok. Is daar vervolgens getrouwd met een Javaanse vrouw. Graag zouden we wat meer gegevens over deze Wilhelm Swarts willen hebben. Als u een oproep wilt plaatsen of iemand weet dat deze persoon op een papierfabriek heeft gewerkt en als jonge man naar Indie is vertrokken zou dat heel mooi zijn!

Alvast dank voor een reactie

Met vriendelijke groet,

Herman van Keulen

Vicevoorzitter Hist. Ver. Heemkunde Hattem

Reactie:

Inmiddels hebben wij al wat speurwerk verricht en hebben we de geboorteakte van Wilhelm Swarts gevonden. Hij is geboren op 3 september 1894. Maar wanneer is hij vertrokken naar Nederlands Indië en wat is er daarna allemaal met hem gebeurd? Wie help ons verder?

Dankzij de vermelding op de website en op Facebook hebben we contact kunnen leggen met een familielid en zijn de vragen die er waren beantwoord.

Muziekvereniging Crescendo Wedde vraag over foto

Een foto gekregen van Jurjen Dekker uit Wedde van de muziekvereniging Crescendo. Van de mensen die op de foto staan zijn enkele namen bekend. Wie helpt Jurjen met de ontbrekende namen.

Waarschijnlijk de eerste foto van Crescendo gemaakt in 1938

In Januari 1938 werden er petten aangeschaft en dat is waarschijnlijk de aanleiding geweest om deze foto te laten maken. Deze is zo te zien in de zomer gemaakt.

De volgende personen staan, voor zover bekend, op de foto. Dat waren in ieder geval de dertien mensen die een pet betaald hebben. Ieder lid moest zijn eigen pet kopen voor een bedrag van 69 cent. De volgorde van de namen is willekeurig, alle personen zijn niet duidelijk te herkennen.

H. Wage, H. Hazelhoff, J. Smid, W. Blokzijl, G. Blokzijl, B. Smit, H. Bos, J. Timmer, J. Korte, K. Boltendal, W. Reints, G. H. Smid, H. Smid

Wie helpt Jurjen Dekker verder?

Voorste rij: W. Blokzijl, ?????????????, H. Bos

Achterste rij: H. Hazelhoff, H. Smid, G. Blokzijl, K. Boltendal, J. Korte, G. H. Smid, ????????????, ????????????, B. Smit, ????????????.

Wie kent dit huisje?

Deze foto kregen we van René Perton uit Bellingwolde. Hij denkt dat het huisje ergens in de buurt van de Rhederweg heeft gestaan. Hij vraagt zich af waar en wie er heeft gewoond? Wie van u weet het antwoord?

Reacties graag naar historiebellingwedde@gmail.com

01-2014

Weer twee oude foto's

We kregen opnieuw twee foto's toegestuurd van waarschijnlijk de schilders Baars en een gezelschap met een geit. We willen graag weten wie er op de foto staan en waar en wanneer de foto is gemaakt.

Reacties graag naar historiebellingwedde@gmail.com

26-01-2014: De eerste reactie is binnen van René Perton:

Deze foto is gemaakt in 1926 en laat de bouw van de grijze Oosterschool in Bellingwolde zien. |

Dit gebouw is afgebroken in 1956. Het afgelopen jaar heb ik een reünieboek geschreven over 150 jaar onderwijs aan de Oosterschool in Bellingwolde. Hier heb ik ook veel onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de verschillende gebouwen. Het was in 1924 dat de gemeenteraad van de gemeente Bellingwolde in zag dat de Oosterschool in Bellingwolde niet langer meer voldeed. Het gebouw van de Oosterschool dateerde reeds uit 1863. De nieuwbouw van de Westerschool kwam in 1925 gereed en daarom werd op 22 juli 1926 om 3 uur 's middags de vernieuwbouw van de Oosterschool aanbesteed. Deze aanbesteding werd gewonnen door de firma J. Kruiter uit Bellingwolde. Kruiter had ingeschreven voor een bedrag van 6.005,- gulden, en was hiermee het voordeligst. Het schilderwerk werd uitgevoerd door de firma L. Baars. Gelet op de werkzaamheden op de foto is het inderdaad denkbaar dat het gaat om het personeel van de firma Baars.

Vriendelijke groet, René Perton

Hier nog een foto van de Oosterschool rond 1930

Schilders Baars sr en jr ( ca 1930), maar wie is de knecht in overall en zonder pet 2e van links?

We hebben een antwoord binnen op deze vraag de knecht is Popko Houwen en diens zoon Lucas is heel blij dat hij nu een foto heeft van zijn overleden vader, toen die nog jong was. Vader Houwen zou dit jaar(2014) 100 jaar zijn geworden. Ook vraagsteller Gerhard Kruizinga is blij met het antwoord en zo hadden we dus twee vliegen in één klap.

12-2013 Stoomgeval de Klieve

Dit is een foto van het stoomgemaal De Klieve, hierbij staat ook nog een kleine windmolen. Daar mijn familie nog al betrokken is geweest bij de windwatermolen die hier vanaf 1737 tot 1886 heeft gestaan. Zie Boek (boerderijen in het kerspel Vriescheloo) van J.S.A Huizing.

Hierbij is mijn vraag dan ook : Wie weet over deze foto nog meer te vertellen?

In afwachting van reacties verblijf ik,

Lucas Houwen

10-2013 Schoolfoto gezocht van Alie Swarts

Mijn naam is Addo Kor. Mijn moeder Alie Swarts is geboren en opgegroeid in Bellingwolde. In 1984 is mijn oom Addo Swarts uit Canada hier geweest en hebben we wat familie bezoekjes afgelegd, zo ook bij zijn Halfbroer Herman Fröling.

Mijn moeder Alie Swarts is in 1914 geboren, dus is zij waarschijnlijk in 1920 naar school gegaan en naar mijn weten de Oosterschool in Bellingwolde.

Haar echte vader heet Lucas Swarts en is begraven in Bellingwolde. Haar stiefvader heet Fröling en die had een zoon Herman Fröling. Ze woonden aan de Rhederweg.

Die liet ons boeken zien van oude schoolfoto’s waarop ook mijn moeder stond. En volgens mijn weten zou de foto staan in de boeken van oud bellingwolde/vriescheloo/oude schans. Nu heb ik via allerlei wegen de boeken inmiddels in mijn bezit! 3 delen,maar geen schoolfoto van mijn moeder Alie Swarts.

Nu is mijn vraag aan jullie, bestaan er nog meer boeken over oud Bellingwolde?

Volgens mij waren ze ook groen van kleur,maar zeker weten doe ik het niet meer. De serie die ik nu heb zijn bruin van kleur.

Hoop op een reactie van jullie kant. Met een warme groet, Addo Kor.

Ik stuur even een foto mee van mijn Moeder,Alie Swarts.[niet de schoolfoto]

Reacties graag naar historiebellingwedde@gmail.com

Via onze Facebookpagina kwam al een reactie binnen van Harm Selling:

Van de serie "Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen" bestaan 4 delen. De eerste 3 delen zijn bruin en het 4e deel groen. Maar het 4e deel bevat alleen foto's van rond 1986. In geen van de boeken kom ik een schoolfoto van de Oosterschool van rond 1920 tegen. Maar er bestaat ook nog een reunieboek van de Oosterschool met als titel: De openbare basisschool "Oosterschool" Bellingwolde uit 1993. Daarin staan klassefoto's van de Oosterschool uit o.a. 1918, ca. 1921 en 1922/1923, maar daarop vind ik helaas geen Alie Swarts.

Andere reacties zijn uiteraard nog steeds welkom.

Wie weet de ontbrekende namen aan te vullen?

Klik op de foto voor een vergroting

Bewakers van de B.S. juni 1945 voor de meesterswoning in Vriescheloo

Correcties en aanvullingen: welkom!

Gerhardus Kruizinga, Enschede tel. 053-4353573

Achterste rij – v.l.n.r.

1. Warntjes

2. ?

3. Gerhardus Kruizinga

4. Potter?

5. Stienus Hemmes

6. Klaas Meyer

7. Aldert Mefferts

8. Bert Bunk

9. Harm Langerhuizen

10. Antoon Smit

11. Hendrik F. Smit

Middelste rij – v.l.n.r

1. Anno Kuiper

2. Elze D. Hidding

3. … Muldert?

4. Wirtjo Geertsema

5. Jan Niemeijer

Voorste rij – v.l.n.r.

1. Eppo Kuiper

2. Jan Borgers

3. .. Franken

4. ?

5. Derk Boltjes

Ook hiervan zijn inmiddels wat namen achterhaald dankzij onze oproep

Gezocht: foto´s van de ´Gouden Koets´

Ik ben op zoek naar een foto (of negatief hiervan), gemaakt op 31 augustus 1936 of 1937 in Vriescheloo. Elk jaar op Koninginnedag, toen de verjaardag van Koningin Wilhelmina, was er een optocht door het dorp met versierde boerenwagens. Deze optocht was toen zeer groot, ca 80 wagens, samengesteld door beide scholen van het dorp. Eén van die wagens was in een van die jaren een Gouden Koets, die mijn vader, Christiaan Kruizinga, op verzoek mende.

Er zullen vast wel foto’s van gemaakt zijn en zo’n foto zou ik heel graag in mijn bezit hebben als herinnering aan die tijd. Wie heeft of weet zo’n foto van die ‘gouden’ koets?

Reacties graag naar: G.L. Kruizinga, Goudsbloemstr 4, 7531DE Enschede, tel. 053-4353573

Wie kan Berend Jan Harding helpen?

Beste Heren,

In de collectie Middendorp Post bevindt zich een afbeelding (uit de periode 1913-1915) van een bedsteewand uit een boerderij te Hoorn bij Wedde. Ik wil graag weten uit welke boerderij deze bedsteewand afkomstig is en of de wand nog bewaard is gebleven. Misschien kunt u mij helpen.

Volgens de site van het openluchtmuseum hoort bij deze foto de volgende omschrijving:

Bedstede in boerderij anno 1770. Boogvormige ingang met deuren.

'De woning is heden (1914) een toonbeeld van vochtigheid en vuilheid. (...) Binnen de commissie bestaat verschil van opinie omtrent al of niet onbewoonbaar verklaren.'

(Beschrijving op de achterzijde van de foto door Pieter Bloemers Middendorp)

De bedstee vertoont overigens grote overeenkomsten met de bedsteewanden die nog aanwezig zijn in de burcht te Wedde en zouden best eens van dezelfde hand kunnen zijn. De foto is ook opgenomen in het boek van Johan de Haan over het Groninger Interieur (titel hier ziet men uit paleizen). De bedsteewand wordt door hem gedateerd in de derde kwart van de 18e eeuw.

Tot mijn verrassing is er nog een afbeelding beschikbaar van deze bedsteewand en wel in het beeldarchief van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Het betreft een foto gemaakt door A.J. van der Wal in het jaar 1940.

In de eerste decennia van de 20e eeuw is een groot aantal boerderijen gesloopt of vervangen in Hoorn. Indien we er vanuit gaan dat de wand niet is verplaatst, blijft er maar een handvol boerderijen over waar de bedsteewand kan hebben gestaan in 1940. Ook is de kans nu groter dat iemand zich de bedsteewand nog herinnert (eventueel uit overlevering).

Hopelijk kunt u mij meer inzicht verschaffen over de herkomst en wellicht de huidige locatie van de bedsteewand,

Met vriendelijke groet,

Berend Jan Harding

Reacties graag naar historiebellingwedde@gmail.com

Wie weet meer over deze foto?

Hallo,

Ik kreeg van iemand bijgaande foto, het is niet echt bekend waar deze is gemaakt en wie er allemaal op de foto staan afgebeeld. Degene die mij deze foto heeft gezonden is op zoek naar de familie naam Frikken en ik denk haast dat deze foto in Veelerveen is genomen.

Hij voegt de volgende tekst erbij:

Ik stuur je een foto uit 1918 van ene Asselina Philipsen, later getrouwd met Jan Frikken, deze Jan Frikken zijn vader en moeder waren Geert Frikken en Geessien ter Veldhuis. Deze mensen woonden in die tijd in Veelerveen (1910). Zodat het heel goed zou kunnen dat deze foto in Vriescheloo, Bellingwolde of Veelerveen zou kunnen zijn gemaakt. Aangezien ik hier voor de rest helemaal niks van weet stuur ik hem naar jullie, misschien weten jullie hier toch meer van. Misschien zien jullie herkenning aan de achtergrond, misschien een vergelijk met andere kinderen of de leerkrachten, Asselina kwam uit Dld en was hier 9 jaar op de foto.

Mag deze foto op jullie site met de vraag of iemand mensen op deze foto herkend.

Dankjewel,

Met vriendelijke groet

Hanna Groen

De Werkgroep Historie Bellingwedde wil graag haar medewerking hieraan verlenen en vraagt u om te reageren naar ons e-mail adres: historiebellingwedde@gmail.com. Wij zullen dan zorgen dat uw reactie op de juiste plaats terecht kom.

Klik op de foto voor een vergroting.

Van Harm Selling kregen we de volgende reactie:

Over Asselina Philipsen weet ik dat ze rond 1909 in Dortmund is geboren en in 1936 in Vlagtwedde trouwde met Jan Frikken. Bij haar huwelijk woonde ze in Bellingwolde, maar niet lang daarvoor in Haren. Haar vader woonde in 1936 in Oude Pekela.

Ik twijfel of deze schoolfoto wel uit de omgeving van Bellingwolde afkomstig is.

De fotograaf was namelijk gevestigd in Groningen, terwijl mijn ervaring is dat in Bellingwolde fotografen actief waren uit Winschoten.

Om het zeker te weten zou de woonplaats van het ouderlijk gezin van Asselina in 1918 gecheckt moeten worden in het bevolkingsregister.Maar de bevolkingsregisters van Bellingwolde zijn niet online en in die van Groningen heb ik het gezin niet gevonden, maar weet niet of de index op Family Search compleet is.

Harm Selling (www.genealogiegroningen.nl)

Reacties van René Perton uit Bellingwolde:

    • Ik heb even wat gezocht in reunieboeken van onze gemeente. Deze foto is gemaakt in 1918 van de openbare lagere school in Vriescheloo. De foto staat in het reunieboek van deze school uit 1984 met als titel “150 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo” op pagina 42. De onderwijzers op de bovenste rij e.v. zijn v.l.n.r. Juf Oomkes, Meester Kuilman, juf Smit, Meester Winterwerp (hoofd der school) en juf Halm. Asseline Pilipsen zit in de voorste rij zittend 4e van rechts.De overige namen zijn bij mij bekend, ik heb het reunieboek in mijn bezit, desgewenst kan ik een scan maken.

    • Nog een opmerking over H.S. Frank, fotograaf in Groningen. Deze fotograaf was in elk geval in de periode 1900-1920 fotograaf bij meerdere scholen in onze regio. Ik ben momenteel bezig met schrijven van een reunieboek ten behoeve van de reunie van de Oosterschool (150 jarig bestaan) op 28-09-2013. Ik krijg hierdoor diverse oude klassenfoto’s binnen, soms ook van andere scholen. Zo weet ik dat deze fotograaf ook de Oosterschool en de (M)ULO in Bellingwolde heeft gefotografeerd en dus ook in Vriescheloo. Het is dus waarschijnlijk dat deze fotograaf in de voormalige gemeente Bellingwolde in genoemde periode de klassenfoto’s verzorgde voor de verschillende scholen.

Harm Selling vraagt informatie.

Harm Selling van de website www.genealogiegroningen.nl vraagt onze medewerking bij de zoektocht naar de namen van een aantal mensen waar hij de foto's van op zijn website heeft gezet.

U kunt de foto's vinden op: http://genealogiegroningen.nl/wie-zijn-deze-mensen

Het gaat allemaal om mensen uit de omgeving van Bellingwolde. Kijkt u even op zijn site? En geef eventueel uw reacties door aan onsof aan Harm Selling. Bij voorbaat onze dank.

Café Bultena de Bult

Een verre voorvader was Isebrand Meertens (Bultena), geboren in 1724 in Eexta en gehuwd met Frouwe Roelfs, geboren in 1733 in Bellingwolde. Volgens uw website is het café Bultena in 1918 afgebroken. Zijn er meer gegevens aanwezig?

Bij voorbaat hartelijk dank,

Ebbel Brands

ebbelbrands@hotmail.com

Neergestort vliegtuig Blijham in 1941

De webmaster van www.wargravessittard.org,is op zoek naar foto's en eventueel ooggetuigen,die hem meer kunnen vertellen over een Engels Vliegtuig dat is neergestort te Blijham op 29 september 1941. (Volgens de verhalen zou dit vliegtuig tegen de torenspits van de Nederlandse Protestantse Kerk te Blijham zijn gevlogen).

Alle informatie en reacties zijn van harte welkom.

Email: webmaster@wargravessittard.org

Met vriendelijke groet,

Jan de Wilde

Jan Steenstraat 49

6137 VB Sittard

Tel: 06-42883951

Een kaart uit 1908

We ontvingen van de heer H.M.(Henk) Lups uit Delft een mooie fotokaart uit 1908 van een groep dames uit waarschijnlijk Bellingwolde. Wanneer u meer over deze kaart weet te vertellen dan horen wij dit graag van u. We laten u de voor- en achterzijde van de kaart zien. Als u op de foto klikt, dan wordt hij vergroot.

Een foto uit Blijham rond 1930 - 12-2012

Deze foto kregen we van Eltje Ridder. Volgens hem is dit de molen van Wilts in Blijham genaamd de Werkman. Wie weet hier meer over te vertellen? Links zie je nog de rails van Ol Graitje.

Met twee molenaars in de werkgroep kon het antwoord niet langs uitblijven. Jan Hazelhoff uit Blijham kwam met de volgende reactie: De molen stond aan de Wiltslaan. Omstreeks 1950 is de molen in brand geraakt door de storm. De romp is later verbouwd tot woning en heeft nu nog die functie. Ook de naam is correct. De Werkman. Theo Hofman kon nog melden dat de molen in 1947 is opgebrand en dat hij ook wel "Wilts meuln"werd genoemd.

Luuk Houwen uit Stadskanaal: "Heel herkenbaar beeld. Mijn opa en oma hebben schuin tegenover de molen van Wilts in 1937 een huis gebouwd, de sloot aan de rechterkant met de bruggetjes komt daar ook op voor, deze foto is ongeveer genomen bij cafe Nuus".

Op de website http://www.molendatabase.nl kunt u alle gegevens over deze en andere molens vinden.

En wie was Sienke Weringa uit Bellingwolde? 12-2012

We kwamen in het bezit van dit Vereerend Getuigschrift van Vlijt en Goed Gedrag toegewezen aan Sienke Weringa, bij het vijfentwintigjarig bestaan des Departements der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Uitgereikt op 5 maart 1860?

Wie weet hier meer over te vertellen? Reacties graag naar ons mail adres historiebellingwedde@gmail.com

Reactie van Teije Doornkamp:

Het draait hier waarschijnlijk om Sienke Werenga, dochter van Wilke Harms Werenga en Anje Alberts Schuurman, geboren 7 april 1850 in Appingedam. Haar ouders krijgen in 1860 een kind Wilke in Bellingwolde. Ze zal dus in Bellingwolde op school hebben gezeten. Haar vader was gerechtsdienaar.

--

Groeten, Teijo Doornkamp

Een mededeling en een vraag van Teije Doornkamp 12-2012

Reacties graag naar ons mail adres historiebellingwedde@gmail.com

Een mededeling en een vraag.

De mededeling:

ik maak in het kader van mijn genealogisch onderzoek een transcriptie van het archief van de rechter van Bellingwolde en Blijham. Het betreft voornamelijk verkoopaktes en boedelscheidingen. Voor jullie wellicht ook van belang aangezien hiermee goed te volgen is welk land wanneer in welke handen was. Ik heb 2 delen gepubliceerd (1750-1758 en 1755-1770) en ben nu bezig met de volgende delen. De bestanden zijn te vinden op mijn website op http://members.ziggo.nl/teijodkp

De vraag:

in deze aktes komt ik de volgende streeknamen tegen die ik niet kan thuisbrengen, jullie wellicht? Hofker gilde, Overendiger gilde, Middelgilde. De database van Verdwenen Molens geeft aan dat de molen van Mulder en later Stoffer Folkerts, die in 1801 is afgebroken, in de Hofkergilde lag. De plaats die wordt aangeduid is het noordoosten van het dorp (hoek Hoofdweg - Oude Lindelaan) nabij Plan Oost. Weten jullie meer?

Twee vragen met een foto erbij 10-2012

Zangvereniging de Volkstem

Van Rene Perton ontvingen we onderstaand verzoek:

Onlangs heb ik via familie een foto gekregen waarop mijn grootvader Engelke Perton (geb. 1904 -1982) op te zien is. Op de foto (die waarschijnlijk uit de jaren '30 komt) is hij aangeduid met een kruisje (bovenste rij tweede van links). Achterop de foto staat geschreven "Zangvereniging De Volkstem", waarschijnlijk uit Bellingwolde. Ik ben benieuwd wie mij meer kan vertellen over deze Zangvereniging, zoals o.a. wanneer deze heeft bestaan. Tevens ben ik benieuwd of er mensen zijn die de overige personen op de foto herkennen.KLIK OP DE FOTO VOOR EEN VERGROTING Zou je de foto met een oproep willen plaatsen op jullie site? Alvast vriendelijk bedankt Met groet

Rene Perton

Hoofdweg 223A

Bellingwolde

Reactie:

De dame op de tweede rij en tweede van rechts is mijn tante Antje Kuiper later gehuwd met Harm Snater. Ik ben zelf in het bezit van deze foto. Ik ben Marietje Smid, woonde op de Rhederweg.

Met vr.gr. M.Scholts-Smid, Nijverdal

Herkent u hier een boerderij op? En zo ja, waar staat deze boerderij ?

Van Ada Even ontvingen we onderstaande foto. Ze heeft er een vraag bij. Wie weet het antwoord.

Stuur uw reactie naar historiebellingwedde@gmail.com. De vraag staat onder de foto.

Het enige wat te zien is is een opvallende zonnewijzer naast te deur. In het raam spiegelt de fotograaf. Op deze foto staan Gosen Drent en Aaltje Roskamp. Gosen is in 1840 in Nieuwe Pekela geboren en Aaltje in 1838 in Oudeschans. Gestorven zijn ze beiden in Alteveer. Ze hebben alle twee verbinding met Westerwolde. Aaltjes vader en moeder hebben alle twee in Tange en Bellingwolde gewoond. Aaltjes zus Pietertje,was met Jan Feringa getrouwd en heeft ook in Vlagtwedde gewoond. Deze achtergrond lijkt voor mij op een boerderij. Misschien heeft Gosen op een boerderij gewerkt. Zijn vader en schoonvader waren beiden bakker van beroep.

Vraag over de Burcht in Wedde 07-2012

In de geschiedenis van de Burcht te Wedde staat vermeld dat de Notarissen Koning vanaf 1829 tot 1955 eigenaar waren met een onderbreking van 17 jaar nl. van 1888 tot 1905. Wie was in die periode eigenaar en wat was de functie toen?Ik wil dit graag weten omdat de grootmoeder van mijn vrouw, Antje Berends, volgens overlevering tot 1892, toen ze trouwde, werkzaam was op de burcht.

Hemmo Twiest, Deventer

Antwoord:

Op 10 februari 1888 is de Burcht verkocht voor f. 10.870,00 aan A. van Laer Dinckgreve te Bourtange.

Op 4 maart 1906 kocht de familie Koning de Burcht opnieuw.

Aanvullende vragen en reacties:

Was Van Laer Dinckgreve alleen eigenaar en is Notaris Koning daar toen als huurder kantoor blijven houden?

Ik denk dat dat het geval is geweest maar ben er niet zeker van. Is daar ook nog het antwoord op te vinden misschien?

Ondertussen heb ik via Google en het stamboomprogramma Gen Lias gevonden dat de families Koning en Van Laer Dinckgreve familie van elkaar waren. Opa Arnold Hendrik Koning (1784 - 1850) was nl. getrouwd met Eduarda Thalia Eckringa en opa Abraham Van Laer Dinckgreve met haar zus Pauwlina Eckringa. Kleinzoon Arnold Hendrik Koning verkocht dus de burcht in 1888 aan zijn achterneef,de kleinzoon van de oude Abraham en die heette, zoals in die goede oude tijd de gewoonte was, ook weer Abraham.

Het kantoor "Notaris Koning" zal na deze financiële transactie wel gewoon op de Burcht gehuisvest zijn gebleven. Het waarom van deze verkoop zal dus wel een interne familiekwestie zijn geweest.

Mocht U nog andere informatie ontvangen dan zal ik die natuurlijk nog wel graag horen.

Vraag van H. Zorn over de zogenaamde Lünebergers in Vriescheloo 07-2012

Geachte dames en heren,

Al geruime tijd ben ik bezig om de gangen van mijn moeder (Margaretha Hendrika van den Hurk, geboren in Den Haag 12 juni 1922, overleden in Laren op 24 april 2009) tijdens en na de Tweede Wereldoorlog na te gaan. Intussen heb ik haar dossier in het Nationaal Archief kunnen inzien, waardoor er nog meer vragen zijn gerezen. Door de heer Jochem Abbes van de gemeente Vlagtwedde werd ik op het bestaan van uw vereniging geattendeerd, vandaar dat ik zo vrij ben u enkele vragen voor te leggen.

1. Mijn moeder kwam begin 1945 met NSB'ers vanuit Lüneburg en Scharnebeck in Duitsland naar Vriescheloo, gemeente Bellingwolde en werd ingekwartierd bij ene M.J. Van der Meer die in de archiefstukken ' evangelist' en 'dominee' wordt genoemd. Kunt u mij iets over de achtergrond van deze weldoener melden?

2. Vanaf de bevrijding 1945 tot juli 1945 was mijn moeder geïnterneerd in de Westerschool in Bellingwolde. Ook mijn Duitse vader Heinz Minard kwam naar Bellingwolde na ontslag uit krijgsgevangenschap en werd ook geïnterneerd in de Westerschool. De directeur van de school weet niets over dit verleden van de school. Wellicht weet u meer?

3. Mijn moeder wilde met mijn vader trouwen en in de archiefstukken staat: 'door de autoriteiten in Vriescheloo / Bellingwolde is een verzoek om dispensatie voor een huwelijk tusschen Minard en mijn dochter bij de Koningin ingediend. Bij gunstige beschikking treden zij in het huwelijk'.

Ik ben benieuwd naar de stukken die dit verzoek staven.

Alvast zeer bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Henk Zorn, Almere Hout

Reactie van Jan Albert en Hanna Groen, Bellingwolde

Mijn heren,

In een oude schoenendoos van mijn oma vonden wij onderstaand krantenknipsel.

Is dit iets voor uw site?

Bij het derde couplet zijn de derde en vierde regel niet goed te lezen. Het derde couplet luidt als volgt:

Doezend bunders,

Tot hail gunders,

Ver weg achter diek,

Doar har de boer,

Groot, stark en stoer,

Zien rechten en zien riek.

M.vr.gr.

Jan Albert en Hanna Groen.

Bellingwolde

CTRL + om te vergroten

Vraag van Paul Ufkes - april 2012

Voor mijn familieboek ben ik op zoek naar mijn voorouders. Een van hen is geboren in Bellingwolde.

Het gaat om Ufkes Folkerts, gedoopt te Bellingwolde op 1 augustus 1697.

Zijn vader was Folkert Houwes, geboren te Bellingwolde rond 1650 en aldaar overleden op 19 januari 1710.

Folkert Houwes was landbouwer. Daarom vraag ik mij af of hij voorkomt in het boerderijenboek van Bellingwolde.

Wie kan mij helpen ?

Met vriendelijke groet,

Paul Ufkes

Utrecht

Antwoord voor Paul Ufkes - april 2012

Dankzij de medewerking van Harm Selling van www.genealogiegroningen.nl kunnen we het antwoord op de vraag geven.

Hieronder staat wat wij te weten zijn gekomen. Natuurlijk hebben we Harm hartelijk bedankt voor zijn bijdrage.

I. Ufke Folkerts, ged. Bellingwolde 1 aug. 1697, zn. van Folkert Houwes en Martje Ufkes, tr. 1e (ondertr. Beerta) 1721 Grietje Hindriks, ged. Beerta 6 okt. 1700, dr. van Hindrick Klaasen en IJde Jurjens en eerder getr. met Focko Haijkes; tr. 2e 28 sept. 1721 Grietje Harms, eerder getr. met Fokko Haikes.

Uit het eerste huwelijk:

Hindrik Ufkes, geb. omstr. 1725, begr. Winschoten 30 jan. 1767, tr. Beerta 15 dec. 1748 Meneke Claassens, ged. Winschoten 5 dec. 1727, begr. ald. 1 okt. 1806, dr. van Claes Peters en Sara Nantkens; zij hertr. Winschoten 25 maart 1768 Edo Haijes.

II. Folkert Houwes, zn. van Houwe Folkerts en Ide alberts?, tr. 1e Harmcke Geerts, ged. Blijham 15 juli 1655, dr. van Geert Harmens Kleene en Dijcke Wilts Renweringh; tr. 2e Hille; tr. 3e omstr. 1690 Martje Ufkes.

Uit het derde huwelijk:

1. Ida Folkerts, geb. Bellingwolde omstr. 1692, tr. Bellingwolde 7 juli 1715 Frerick Reinders, zn. van Reinder Cornellis en Tetje Frericks.

2. Houwe Folkerts, ged. Bellingwolde 17 dec. 1693, begr. Winschoten 11 jan. 1760, tr. Bellingwolde 14 juli 1715 Lizabeth Reinders, dr. van Reinder Cornellis en Tetje Frericks.

3. Grietje Folkerts, ged. Bellingwolde 20 jan. 1695, overl. ald. vóór 13 nov. 1698.

4. Ufke Folkerts, ged. Bellingwolde 10 april 1696, overl. ald. vóór 1 aug. 1697.

5. Ufke Folkerts, ged. Bellingwolde 1 aug. 1697, tr. 1e (ondertr. Beerta) 1721 Grietje Hindriks, ged. Beerta 6 okt. 1700, dr. van Hindrick Klaasen en IJde Jurjens en eerder getr. met Focko Haijkes; tr. 2e 28 sept. 1721 Grietje Harms, eerder getr. met Fokko Haikes.

6. Grietje Folkerts, ged. Bellingwolde 13 nov. 1698, tr. 1722 Jurt Everts, ged. Bellingwolde 12 sept. 1696, zn. van Evert Folkerts en Foelke Jurts; hij hertr. Bellingwolde 19 april 1733 Bielke Fiebes.

7. Jan Folkerts, ged. Bellingwolde 23 okt. 1701, overl. ald. vóór 29 okt. 1702.

8. Jan Folkerts, ged. Bellingwolde 29 okt. 1702.

Reactie - april 2012- van Gerda Drent uit Kropswolde

Mijn schoonmoeder is de dochter van dominee/evangelist Clevering en zij heeft ook jaren in Veelerveen gewoond. Zo wisten zij en mijn ouders nog versjes op te noemen en te zingen over Veelerveen. Mijn schoonmoeder heeft nog een foto van haar vader met de kerkklok die na de 2e Wereldoorlog terug kwam in Veelerveen. Ook heeft zij een aantal jaren op de aardappelmeelfabriek "Westerwolde"gewerkt en weet zij nog te vertellen over bijv. de Supratatabletten (een soort bindmiddel) die in de fabriek gemaakt werden en die zij verkocht aan schippers. Mijn schoonmoeder is nu 88 jaar oud, maar heeft nog een scherp geheugen.

Veelerveen is bekend om zijn aardappelmeel

Schorten van zonneschijn

Supratatabletten, van der Wal met zijn beer

En Hans met zijn dubbelloops jachtgeweer (=Hans Eelsing)

Langs berg en dal

Loopt van der Wal

Al met sien Swienebeere

Al met sien Swienebeere

Al was de weg ook nat of vies

Hij wait de weg precies

Van der Wal liep altijd op blote voeten en laarzen, was bij nacht en ontij onderweg. Hij zat ook in het kerkbestuur van de kerk in Veelerveen. In de kerk werd hij vaak slaperig omdat hij altijd vroeg op stap ging met zijn ‘swienebeere’, maar hij ging dan staan om tijdens de dienst niet in slaap te vallen. Tegen het einde van de dienst ging hij dan weer zitten omdat er gezongen werd en dan kon hij niet meer in slaap vallen.

Tijdens de bevrijding waren de bruggen opgeblazen. Mijn vader vertelt dat van der Wal toch met‘sien swienbeere’ op stap moest en probeerde om het beest over de "deuren" van de schutkolk heen te laten lopen. Dat lukte natuurlijk niet en het beest viel in de schutkolk, de sluis werd open gezet en het beest heeft het wel overleefd, vertelt mijn vader.

Mijn schoonmoeder vertelt dat haar vader op alle mogelijke manieren probeerde om geld in te zamelen voor de kerkgemeente in Veelerveen. Als hij in een blad van de NH-kerk las dat er een zoon of dochter van een welgesteld persoon ging trouwen dan stuurde hij er een puntgedicht heen om een schenking te krijgen. Hij maakte deze gedichten zelf. De gedichten werden naar adressen door heel Nederland gestuurd en regelmatig werd er geld geschonken.

Puntgedicht van Ds Clevering om geld te verzamelen voor de kerkje in Veelerveen

In het algemeen is Veelerveen nog onbekend

Ligt op het end van Groningen

De woningen

Grotendeels net

Worden bezet

Door dito volk

Ik ben de tolk

Van allemaal

Als ik verhaal

Kleine luiden

In het zuiden

En het noorden

Vele woorden

Overbodig

Maar steeds nodig

Voor het werk

Van de kerk

…….

Als laatste klank

Eén woord, slechts dank!

Vraag 3 - februari 2012 - Korries

Zeer geachte lezer,

Ondertussen ben ik er achter wat korries zijn, in wezen een afvalproduct van de aardappelmeelindustrie, aardappelvezels.

Wat mij nu bezig houdt is de naam: Korries, waar komt dat vandaan, wat betekend deze naam, waarom heeft men deze naam aan die vezels gegeven?

Hopelijk weet u er meer van, immers bij AVEBE kennen ze het oude woord wel maar weten niet meer waar het vandaan komt.

Tegenwoordig worden de vezels gedroogd.

Hopelijk kan u mij antwoord geven.

Hoogachtend Joop Kuipers

Antwoord Werkgroep Streekhistorie Bellingwedde:

Ons werkgroeplid Jan Popken kwam met de volgende aanvulling:

Ik kan me nog best herinneren dat de vee-boeren in de veenkoloniën korries gebruikten als veevoer. Vrachtauto's die in de buurt van de aardappelmeelfabrieken kwamen, namen de korries vaak mee als "retour" vracht.De korries werden op een hoop bij de boerderij gedeponeerd. Als kind zijnde dachten we dat het geel zand was, waar je heerlijk in kon spelen. Na een paar seconden kwam je er wel achter welk spul het was. Het stonk behoorlijk. En onze ouders waren niet blij met onze stinkende kleren.

Waar her woord korries zijn oorsprong vindt, zou ik niet weten.

Groeten Jan Popken

We hebben de vraag ook voorgelegd aan Henk Scholte, bekend van Törf en RTV Noord. Hij deed ons in het Gronings zijn antwoord toekomen:

Dit is aiglieks n haile stoere vroage, want de herkomst van woorden is n studie veur zuk. t Gaait hierbie tegenswoordeg om vezels dij achter blieven bie t produceren van eerappelzetmeel. Dails wordt t bruukt as mizze en der wordt ook nog uut n gedailte dervan veevouer van moakt. In de 19de aiw wuiren eerappels bruukt as n toumiddel om n soort jannever (dij te verglieken is mit Vodka) te stoken, want der zat aaltied nogal wat suker in. De femilie Uneken veur op t Knoal muiken der n soort moutwien van. Wat noa t stoken as korries overbleef wuir din aan swienen geven om goud uut te dijen. Swienen wuiren der slim vrolek van. Jannever/foezel wuir in dij doagen ook wel korries nuimd, mor din wel in n kwoad daglicht. In Ierland waiten ze doar vandoag de dag ook wel road mit en doar nuimen ze t poiteen. In soamensproak van Pijter en Joap uut 1828 is der zulfs sproake van 'k leuf ik zel de korries aan spreekn'. Verder is der in n bouk van historicus Frima nog te lezen dat beulsknechten uut Stad recht hadden op '10 maatjes korrijs en dertien kroezen kluin' Ik denk dat we de herkomst van t woord in de draank zuiken mouten, want eerappelzetmeel is ja van veul loatere doatem, vandoar dat men op t Knoal ook wel zee't Knoal dat is nait groaven ,mor t is der mit korries deurspuild'. dit leste het vanzulf te moaken mit de janneverconsumptie van de wiekgroavers, want dij haren noast t groafloon ook recht op n dubbeld moatje schiedammer thee doags en dat was vanzulf nait aaltied van de beste kwaliteit. Tot zowied din mor weer Groutnis en achtens Henk ScholteMet nog een aanvulling van Henk Scholte 17-2-2012:

Mie kwam in t 'kockboek' van D. Carolum Battum uut de zestiende aiw in n aantal recepten t woord corie in de muit. t Was n ofgelaaide van t woord corage. Corie betaikent hier brij of mengsel. Ik heb doarnoa ook nog n Middel Eeuws Nederlands woordenbouk roadpleegd en doar was over de herkomst t volgende hierover te lezen enik denk dat we nou oareg in de richten van n verkloaren van de benoamen korries binnen. Corie.curie znw. vr. Het woord schijnt op de eene of andere wijze samen te hangen met fr. cuire, lat. coquere, en de beteekenis te hebben van kooksel, mengsel, zoowel van iets wat gekookt is, als van hetgeen gekookt moet worden. Kil. kent kureye (behalve in de bet. deel der ingewanden van een geslacht dier, welke hier niet te pas komt, zie bij hem op koreye en Suppl. 84 op cureye, en vgl. craweye), slechts in de beteekenis deegbal, pil waarmede vogels gemest worden, turunda accipitraria. Daar hij dit woord met ghewelle gelijkstelt, eene afleiding van wallen, koken, ligt het voor de hand om bij curie te denken aan fra. cuire. Hij beroept zich bij dit woord op fra. curée, dat dus aan mnl. curie ten grondslag ligt, en eveneens de bet. kooksel kan gehad hebben. Doch de onderlinge verhouding der beide vormen is niet duidelijk.

↪Kooksel, mengsel, brij.tot zowied din mor weer!

Groutnis, Hinderk

Vraag 2 - februari 2012 - De Stroate Vriescheloo

Geachte werkgroep,

Ik vroeg me af of De Stroate (De Straat) vroeger Engelken of Engelkes heette.

Op de kaart van 1791 staat Engelkes namelijk ten oosten van Vriescheloo aangegeven

(http://kaarten.abc.ub.rug.nl/FILES/root/grp/krt-1791-grp-west/krt-1791-grp-west.jpg).

Op de kaart van 1868 ligt daar (ongeveer) De Straat

(http://atlas1868.nl/gr/bellingwolde.html).

Is (was) dit wellicht hetzelfde buurtje? En op de kaart van 1791 staat er een torentje(?)

bij Engelkes weergegeven. Is hier iets meer over bekend?

Met vriendelijke groet,

Arend Sikkema

Antwoord Werkgroep Streekhistorie Bellingwedde:

Geachte heer Sikkema,

Ik ben de schrijver van het boek "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo" enben ook daar geboren. De straat is een zandrug, waar vroeger - toen de waterbeheersing nog niet volmaakt was - een aantal boerderijen stonden.

Later - in 1910 stonden er nog restanten in het land - zijn die allemaal naar de huidige Dorpsstraat verplaatst.

Over het Engelkes weet zelfs ik niet wat het was. De belangrijkste familie in Vriescheloo is vanaf ca 1500 tot ca. 1800 de familie Engelkens geweest. 2 Zoons studeerden ca. 1515 op de universiteit van Keulen! En een dochter vandeze familie was getrouwd - ca. 1600 - met een Huninga! een jonker nota bene en dat in die tijd! Waarom trouwt een jonker met een boerendochter?

Ondanks meer dan 20 jaar archiefwerk weet ik dat nog steeds niet. Ik wil er ooit een artikel over schrijven voor de Historische Vereniging Westerwolde(ik zit in het bestuur en in de redactie van het tijdschrift "TerraWesterwolda").

Waarschijnlijk heeft het te maken met de vooraanstaande plaats die de familie innam (een zoon is bijv. majoor te Nieuweschans geweest en de beide zonen bovengenoemd hebben allebeide belangrijke posities gehad in het bestuur van Winschoten en de Ommelanden) en ooit heeft een kaartenmaker de belangrijkheid van de familie willen onderstrepen en vervolgens heeft iedereen dat maar overgenomen. Voorlopig houd ik het daar op.

Ik hoop dat ik uw vraag hiermee een beetje heb beantwoord.

Jan Huizing

Antwoord 2:

Betreffende de buurt Engelken nabij Vriescheloo het volgende:

De familie Engelkens was al in 1500 woonachtig in Vriescheloo (zie mijn boek blz. 171). Zij was in het dorp een rijke en mogelijk ook invloedrijke familie.

Etta Engelkens was getrouwd met jonker Eppe Huninga uit Woldendorp ( zie hiervoor Pathuis - Groninger gedenkwaardigheden - blz. 778) en haar grafschrift (overleden in 1625) zegt dat zij uit Vriescheloo kwam. Welke zichzelf respecterende Groninger jonker trouwde in die tijd nu met een boerendochter?

Zij moet dus welhaast of:

A uit een adelijke familie gesproten zijn, of tenminste uit een in die kringen bekende en geachte familie.

B uit een zeer rijke familie afkomstig zijn. Dat moet wel kloppen, want tussen 1511 en 1516 studeren er 2 zonen op de universiteit van Keulen en dat zal behoorlijk geld gekost hebben!

C een bijzondere schoonheid geweest zijn

Ik tendeer; 1e naar mogelijkheid A en 2e naar mogelijkheid B.

Jaren geleden was er in de Fraeylemaborg te Slochteren een tentoonstelling over oude kaarten betreffende de provincie Groningen. Daarbij viel het mij op, dat op de kaarten uit ca. 1670 de naam Engelken voor het eerst werd vermeld. Vervolgens wordt dit door vele navolgers gecopieerd. Voor 1670 komt de naam niet voor.

Waar dit Engelkens precies gezocht moet worden is niet bekend, maar mogelijk kan dit worden gesitueerd ongeveer ter plekken van de "klontjebuurt", waar overigens het erve Engelkens vlak naast lag.

Mijn inziens is dus de familienaam Engelkens de bron voor de plaatsnaam Engelken geweest en is de invloed die de familie toen nog had er de oorzaak van geweest, dat de kaartmakers er een buurtschap bij hebben uitgevonden.

U begrijpt, dat zekerheid hieromtrent niet is te verkrijgen, er zijn domweg te weinig gegevens uit die tijd overgebleven.

Met vriendelijke groeten,

Jan Huizing

VRAAG 1 - oktober 2011 - De Bolsjewiekenvangers - Bellingwolde

Ondergetekende is erg benieuwd naar de achtergrond van onderstaande foto.

Vermoedelijk ergens in de jaren 1918-1920 genomen (één van de soldaten (X) is kort na 1920 naar Amerika vertrokken).

Herkent u de foto dan hoor ik dat graag.

met vriendelijke groet

Jaap Hoekzema

Winsum

KLIK OP DE FOTO VOOR EEN VERGROTING

Antwoord Werkgroep Streekhistorie Bellingwedde:

De foto is inderdaad genomen in Bellingwolde en wel bij Hotel Gemeentehuis, thans Villa Theetuin.

In het Boerderijenboek Bellingwolde Vroeger en Nu lezen we over de Rederijkerskamers Kunstliefde en Vriendschap het volgende op pagina 401:

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het aantal leden hoog. In 1915 waren er 29 leden. vele heren(9) konden de vergaderingen echter niet bezoeken doordat zij opgeroepen waren in militaire dienst(Mobilisatie). Ook moest er voor het repeteren worden uitgeweken naar Hotel Klein, daar er in het Gemeentehuis militairen waren ingekwartierd.

1919 was ook het "topjaar" van de landarbeidersstakingen. In liefst 20 dorpen in Oost-Groningen vonden langdurige stakingen plaats. In hoeverre de militairen hier ook iets mee van doen hebben is niet duidelijk, maar niet erg waarschijnlijk. Direct na de revolutieoproep van Troelstra in november 1918 werden er burgerwachten tegen de revolutie opgericht, vooral boeren, notabelen en middenstanders.

De militairen die in Bellingwolde gelegen waren, zijn waarschijnlijk alleen ingezet bij de grensbewaking.

Wij ontvingen een correctie hierop van René Perton uit Bellingwolde.

Hier volgt zijn reactie:

In uw vragenrubriek staat een foto met militairen. U geeft aan dat dit voor het hotel gemeentehuis (later de Tweekarspelen) genomen is. Mijn inziens is dit niet correct. De foto is genomen schuin voor voormalig Hotel Reiderland richting boerderij van H.N Addens of in die tijd van dhr J.L. Veeman. De boerderij is Hoofdweg 250. In bijgevoegd bestand is dezelfde boerderij te zien en deze foto is in dezelfde periode genomen aangezien ook het witte hek (rechts op de foto van de militairen) te zien is op de ansichtkaart. De kaart is afgestempeld in 1923.

Met vriendelijke Groet

Rene Perton

Hoofdweg 223A

Bellingwolde

Ook hier kunt u op de foto klikken voor een vergroting

Maar mochten lezers hier meer over weten, laat het ons dan weten.